Home

Burgerbelangen Oldambt is een lokale, onafhankelijke politieke organisatie. Ons doel is om een open en vooruitstrevende Oldambtster politiek, waarbij het belang van de burgers voorop staat. Wij streven naar een open, democratische en duurzame Oldambtster samenleving met meer directe democratie voor de burgers, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de zwakkeren in de samenleving.