Verkiezingsprogramma Burgerbelangen Oldambt

Op 21 januari jongstleden heeft Burgerbelangen Oldambt haar verkiezingsprogramma vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. In het verkiezingsprogramma zijn de kernpunten uitgewerkt. Het programma kunt u vinden op burgerbelangenoldambt.nl/programma. Ook kunt u daar het programma downloaden als pdf.