“Niet aanmodderen maar aanpakken!”

Het is campagnetijd, maar de politieke partijen in Oldambt lijken het allemaal grotendeels met elkaar eens te zijn. Er is nauwelijks sprake van een onderlinge verkiezingsstrijd. De stellingen die bij debatten met voors en tegens worden beantwoord, worden dusdanig genuanceerd dat je je kunt afvragen wat de partijen nou onderscheidend maakt ten opzichte van de rest.

De afgelopen vier jaar is gebleken dat ook na campagnetijd de partijen in Oldambt elkaar, en het college, nauwelijks bekritiseren. Natuurlijk zijn er verschillen in opvattingen en principes, maar tot resultaten heeft dit nog niet geleid.

In Dagblad van het Noorden kreeg het zittende college onlangs een 7+ als rapportcijfer. Kijk je echter naar de cijfers (zie: waarstaatjegemeente.nl), dan zie je dat er in Oldambt ten opzichte van vergelijkbare gemeenten méér mensen in de bijstand zitten, een groter percentage werkloos is en dat het herstel na de crisis achter loopt op de rest van Nederland. Ondertussen is er daardoor wel veel meer geld dan in vergelijkbare gebieden naar het sociaal domein gegaan.

Burgerbelangen Oldambt staat voor een sterke lokale economie. Dit is één van de manieren waarop wij vinden dat de armoede in ons gebied, toch wel het grootste probleem, moet worden aangepakt. Lijsttrekker Alexander Nicolai: “Het uitgeven van fashion cheques was natuurlijk een mooi gebaar van de gemeente, maar het lost het echte probleem, de armoede, niet op. Wij zien liever dat er structurele oplossingen komen. Gelukkig gaat het steeds beter met de economie. Als we een slag willen slaan, dan moeten we het nu doen.”

Bedrijventerreinen

Ten eerste wil Burgerbelangen Oldambt zorgen voor meer echt werk, door de gemeente actief bedrijven naar onze lege industrieterreinen te laten trekken. Nicolai: “Werkgelegenheid en bedrijvigheid komt je als gemeente niet aanwaaien daar moet je actief mee bezig gaan. De investering van de gemeente zal zich uiteindelijk terugverdienen.”

Een eerste indruk is vaak een website. Als je daar in Oldambt naar zoekt, kom je na veel moeite uit op een site die al tien jaar oud is en dus compleet verouderd is. Op bedrijventerreinenoldambt.nl moet je eerst een onveilige flashplayer installeren en als je vervolgens contact zoekt met de gemeente worden je gegevens ook nog eens via een onbeveiligde verbinding verstuurd (geen HTTPS). Als je dan kijkt naar hoe een gemeente als Almere dit doet, zie je hoe het ook kan: Een gelikte website met onder andere een rechtstreeks 06-nummer naar de juiste contactpersoon binnen de gemeente.

Freezones

Ten tweede moet je als gemeente de ondernemers meer mogelijkheden bieden. Vergunning moeten niet al afgewezen worden nog voordat een ondernemer die indient. Het moet juist andersom. Burgerbelangen Oldambt wil dat de gemeente een gebied aanwijst als regelluwe zone, een zogenaamde ‘freezone’. Nicolai: “Deze zones zijn bedoeld om nieuwe initiatieven te stimuleren. Hierdoor wordt het voor ondernemers en startups makkelijker om te ondernemen. Denk daarbij aan winkels, kunstenaars met een atelier die koffie willen schenken, een zorgonderneming die een kleine camping wil of de ICT sector.”

Ook hierin kan Oldambt een voorbeeld nemen aan andere gemeenten. Amsterdam heeft zulke freezones en gaat deze binnenkort evalueren. We hoeven in Oldambt dus niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar we kunnen juist leren van gemeenten die al een stapje verder zijn.

Aanmodderen

We kunnen nu weer vier jaar gaan aanmodderen zonder langetermijnvisie, maar we kunnen ook met elkaar de schouders er onder zetten, de neuzen dezelfde kant op en de echte problemen aanpakken. We komen net uit een crisis, dit is hét moment om dit te doen.

Als we de programma’s moeten geloven hebben alle partijen in Oldambt ongeveer dezelfde doelen. Is het dan niet tijd om in plaats van een coalitie-akkoord een raadsbreed akkoord te gaan sluiten? Dit moet een akkoord zijn waarin de gehele raad met elkaar afspreekt welke problemen er aangepakt gaan worden. Hoe de raad dat vervolgens aanpakt is stap twee, de invulling. Hiervan hoopt Burgerbelangen Oldambt hierboven alvast een goede voorzet te hebben gegeven.