Reactie op verkiezingsuitslag

We zijn blij dat u met 311 mensen op ons heeft gestemd (voorlopige telling). Helaas is dit niet genoeg voor een zetel.

Lijsttrekker Alexander Nicolai: “Ik dank ten eerste iedereen die op ons heeft gestemd. Het is erg jammer dat we naast een zetel grijpen, maar dat betekent niet dat we nu vier jaar stil gaan zitten. We blijven als partij actief en we blijven de lokale politiek volgen en onze mening geven.”