Gemeente, laat je panden niet verpauperen

Op 26 juli 2027 kopte het Dagblad van het Noorden ‘Ook Oldambt wil meer kunnen doen tegen verpaupering’.

Wethouder Broekhuizen liet weten dat Gemeente Oldambt binnen afzienbare tijd de zogenaamde excessenregeling aan zal scherpen.
Een van de drijfveren om dat te doen was het verval van de gebouwen aan de Stikkerlaan in Winschoten. De verpauperde panden zijn een doorn in het ook van de Oldambtsters en de Gemeente.
Tot voor kort kon de Gemeente weinig uitrichten tegen de eigenaren van verpauperde panden. Door de verscherping heeft de Gemeente meer middelen om de eigenaren te bewegen iets aan hun eigendommen te doen. Door de aanscherping kan de Gemeente bijvoorbeeld sneller naar de rechter stappen.
Op het moment van verschijnen van het krantenartikel was de Gemeente in gesprek met de eigenaar van de panden aan de Stikkerlaan. Nu meer dan een jaar later is er niets verandert aan de desolate aanblik van de verwaarloosde panden aan de Stikkerlaan. De vraag of de regeling effect heeft is dan ook een legitieme.
Aan de Blijhamsterstraat staat een aantal dichtgespijkerd panden. De panden staan al jaren leeg. De panden vallen van ellende uit elkaar. Om de panden hangt een nare muffe geur. De panden aan de Stikkerlaan zijn zelfs mooier dichtgespijkerd. Het betreft Gemeentelijk vastgoed.
Even verderop in de Torenstraat staat ook een pand van de Gemeente. Ook de toestand van dit pand gaat zienderogen achteruit.
Onze vraag aan de Gemeente is dan ook: Wanneer gaat u deze gemeentelijke panden aanpakken en veilig maken? Het kan toch niet zo zijn dat u naar een ander wijst zonder zelf het goede voorbeeld te geven. En is het niet verstandig eerst de Gemeentelijke leegstand aan te pakken alvorens een miljoenenverslindend project als de Poort van Winschoten te starten?