Gemeente, laat je panden niet verpauperen

Op 26 juli 2027 kopte het Dagblad van het Noorden ‘Ook Oldambt wil meer kunnen doen tegen verpaupering’.

Wethouder Broekhuizen liet weten dat Gemeente Oldambt binnen afzienbare tijd de zogenaamde excessenregeling aan zal scherpen.
Een van de drijfveren om dat te doen was het verval van de gebouwen aan de Stikkerlaan in Winschoten. De verpauperde panden zijn een doorn in het ook van de Oldambtsters en de Gemeente.
Tot voor kort kon de Gemeente weinig uitrichten tegen de eigenaren van verpauperde panden. Door de verscherping heeft de Gemeente meer middelen om de eigenaren te bewegen iets aan hun eigendommen te doen. Door de aanscherping kan de Gemeente bijvoorbeeld sneller naar de rechter stappen.
Op het moment van verschijnen van het krantenartikel was de Gemeente in gesprek met de eigenaar van de panden aan de Stikkerlaan. Nu meer dan een jaar later is er niets verandert aan de desolate aanblik van de verwaarloosde panden aan de Stikkerlaan. De vraag of de regeling effect heeft is dan ook een legitieme.
Aan de Blijhamsterstraat staat een aantal dichtgespijkerd panden. De panden staan al jaren leeg. De panden vallen van ellende uit elkaar. Om de panden hangt een nare muffe geur. De panden aan de Stikkerlaan zijn zelfs mooier dichtgespijkerd. Het betreft Gemeentelijk vastgoed.
Even verderop in de Torenstraat staat ook een pand van de Gemeente. Ook de toestand van dit pand gaat zienderogen achteruit.
Onze vraag aan de Gemeente is dan ook: Wanneer gaat u deze gemeentelijke panden aanpakken en veilig maken? Het kan toch niet zo zijn dat u naar een ander wijst zonder zelf het goede voorbeeld te geven. En is het niet verstandig eerst de Gemeentelijke leegstand aan te pakken alvorens een miljoenenverslindend project als de Poort van Winschoten te starten?

Schijndemocratie of Directe Democratie?

De gemeente Oldambt vraagt haar inwoners in een enquête om input voor een profielschets van een nieuwe burgemeester. De enquête bestaat uit zeven eigenschappen die op volgorde van belangrijkheid moeten worden gezet. Daarnaast is er nog een klein tekstvak waarin ongeveer twee woorden te typen zijn, waarin je kunt aangeven waar de nieuwe burgemeester nog meer aan zou moeten voldoen.

Dit is een goed voorbeeld van schijndemocratie, en wel hierom:

“Schijndemocratie of Directe Democratie?” verder lezen

Reactie op verkiezingsuitslag

We zijn blij dat u met 311 mensen op ons heeft gestemd (voorlopige telling). Helaas is dit niet genoeg voor een zetel.

Lijsttrekker Alexander Nicolai: “Ik dank ten eerste iedereen die op ons heeft gestemd. Het is erg jammer dat we naast een zetel grijpen, maar dat betekent niet dat we nu vier jaar stil gaan zitten. We blijven als partij actief en we blijven de lokale politiek volgen en onze mening geven.”

“Niet aanmodderen maar aanpakken!”

Het is campagnetijd, maar de politieke partijen in Oldambt lijken het allemaal grotendeels met elkaar eens te zijn. Er is nauwelijks sprake van een onderlinge verkiezingsstrijd. De stellingen die bij debatten met voors en tegens worden beantwoord, worden dusdanig genuanceerd dat je je kunt afvragen wat de partijen nou onderscheidend maakt ten opzichte van de rest.

De afgelopen vier jaar is gebleken dat ook na campagnetijd de partijen in Oldambt elkaar, en het college, nauwelijks bekritiseren. Natuurlijk zijn er verschillen in opvattingen en principes, maar tot resultaten heeft dit nog niet geleid.

““Niet aanmodderen maar aanpakken!”” verder lezen

Ieder weekend is het raak in het centrum van Winschoten: Vernielingen, vechtpartijen.

Op 24 juni 2016 brachten Burgemeester Pieter Smit en Jos Bruining, unit-chef van de politie, tijdens een persmomentje het eerste bord met huisregels voor het marktplein aan op het marktplein in aanwezigheid van de plaatselijke horecaondernemers. De bedoeling was om een gezellige huiskamersfeer te creëren. “Ieder weekend is het raak in het centrum van Winschoten: Vernielingen, vechtpartijen.” verder lezen

Op naar een duurzaam Oldambt

Zonne-energie en de Zonneladder

De aanleg van zonnepanelen maakt een groei door. Gemeenten staan voor een duurzaamheidsopgave. De energie die nog nodig is, moet zoveel mogelijk duurzaam worden opgewekt. Onze overheid wil dat in 2020 14% van onze energie duurzaam is. In 2023 moet dat 16% van onze energie zijn en in 2050 moet onze energie volledig duurzaam zijn.

Burgerbelangen Oldambt ziet mogelijkheden voor Zonne-energie. Grootschalige zonneparken zoals in Finsterwolde raken omwonenden van het gebied. Wanneer je geniet van de weidse uitzichten die Oldambt rijk is en ineens een zonnepark in je gezichtsveld krijgt, kan het invloed hebben op je woongenot. Wanneer er daarnaast geen draagvlak gecreëerd is, is de kachel aan. Grootschalige zonnepanelen-projecten in landelijk gebied, een goed idee? Burgerbelangen Oldambt vindt, uit het oogpunt van zorgvuldig ruimtegebruik en het voorkomen van verrommeling van het landschap zoals bij het grootschalige zonnepark in Finsterwolde, van niet. Zonnepanelen gaan immers gemiddeld 30 jaar mee, het is daarom belangrijk zorgvuldig af te wegen waar en hoe zonnepanelen worden geplaatst.

De Zonneladder
De Zonneladder

“Op naar een duurzaam Oldambt” verder lezen