Burger centraal

Burger centraal

Omdat we samen in deze gemeente wonen, willen we er samen de schouders er onder zetten. Uiteraard iedereen naar vermogen en sociaal waar nodig. We zijn er dus voor alle inwoners, jong en oud.

De gemeente moet daarbij ten dienste staan van de burger, laagdrempelig en helpend, maar niet opdringerig.

Aantrekkelijk voor jonge mensen

We willen graag investeren in jeugd. De jeugd heeft de toekomst. Sterker nog: Zonder jeugd is er geen toekomst. Burgerbelangen wil investeren in de Oldambtster jeugd. De jeugd moet zich thuis voelen in het mooie Oldambt.

Om erachter te komen wat de jeugd wil en wat het denkt, stelt Burgerbelangen voor om de jeugd bij de besluitvorming die hen aangaat te betrekken. De jeugd zit niet te wachten op een jeugd-raad waarin ze politicusje kunnen spelen. Hun ideeën hebben veel meer potentie wanneer ze in de eigen omgeving worden uitgedacht, in bijvoorbeeld jeugdsozen.

Op deze manier moeten ze een eigen budget kunnen uitgeven aan zaken die zij echt belangrijk vinden. Op die manier willen we bij projecten die jeugd aangaat, de jeugd zelf betrekken. Ze kunnen zo voor zaken die hen aangaan zelf plannen maken, de haalbaarheid checken en uitvoeren.

Het is daarom wenselijk om niet alleen in Winschoten, maar ook in alle dorpskernen een eigen jongerencentrum te hebben met activiteiten voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar oud.

Door oplossingen waar de jongeren zelf achter staan, kunnen we zorgen dat jongeren hier graag blijven of willen wonen. We willen graag dat Oldambt aantrekkelijk wordt voor bijvoorbeeld studenten uit Groningen. Bijvoorbeeld door goede trein/bus verbindingen te laten realiseren.

Hierbij moet ook aandacht besteed worden aan jongeren die niet goed zelf mee kunnen komen en hierbij hulp nodig hebben, zodat ook zij deel uit maken van de Oldambtster samenleving. Denk hierbij dan aan de benodigde zorg of begeleiding naar opleiding en/of werk. Wij vinden dat jongeren die een normaal betaalde baan kunnen vervullen, hier naartoe moeten worden begeleid, zodat het geld voor de sociale werkplaats daar terecht komt waar het hoort.

Voor ouders met jonge kinderen willen we graag voorzieningen in Oldambt. Denk bijvoorbeeld aan het aantrekkelijk maken van stads- en dorpskernen door het plaatsen van speeltoestellen en stimuleren van middenstanders met kindvriendelijke accommodaties.

Ouderen

Ouderen hebben zich jarenlang ingezet voor de jongere generaties en hebben veel ervaring. We kunnen veel van ouderen leren. Daarnaast kunnen ouderen nog heel goed participeren in de maatschappij. Bijvoorbeeld bij adviescommissies, als vrijwilliger, enz. Dus actief gebruik maken van hun kennis en als ze willen hun tijd. Dit komt de band tussen jong en oud ten goede.

Daar waar nodig verdienen ouderen onze zorg en respect, na al die jaren dat zij zich hebben ingezet. Vergeet niet: Wij allen zijn de ouderen van de toekomst.

Armoede

Het aantal gezinnen dat afhankelijk is van een voedselbank is te hoog. Burgerbelangen vindt dat de Gemeente actief het aantal klanten van de voedselbank omlaag zou moeten brengen.

Het aantal personen met schulden neemt nog steeds toe. De schuldhulpverlening moet in stand blijven. Burgers moeten beschermd worden tegen het doorverkopen van schulden. Financiële zorgen veroorzaken veel stress.

Wij willen graag dat mensen meer financiële stabiliteit hebben. Dat zorgt voor meer vrijheid in het leven en minder stress. Wij vinden dat naast persoonlijke hulp ingezet moet worden op een sterkere lokale economie.

Het is belangrijk dat inwoners de kans krijgen zich zoveel mogelijk te ontwikkelen. Geen verplichte tegenprestatie voor een uitkering, met alle privacy-slopende controles die daar bij horen. Niet gekort worden wanneer je wél aan het werk gaat. Werken moet lonend zijn.

Participatie

Bij participatie stellen wij ons het volgende voor:

  • Burgers tonen zelf initiatieven. Participatie werkt niet wanneer het wordt opgelegd;
  • De gemeente toont interesse, zodat participanten ervaren dat ze gezien worden;
  • Ook als de gemeente een idee of plan zelf niet of op een andere manier zou hebben uitgevoerd, gaat zij een open dialoog aan;
  • Hindernissen voor participatie moeten zoveel als verantwoord worden weggenomen;
  • Burgers moeten de initiatieven niet helemaal zelf betalen. De subsidiemogelijkheid geeft ook aan mensen met een laag inkomen of opleidingsniveau de kans om te participeren;
  • Stimuleren en erkenning. Dit moet de ruimte voor ontwikkeling geven. Gaande weg, oftewel hands on leren.

We stimuleren het oprichten van voedselcoöperaties van en door burgers. Die op deze wijze zelf in hun voedselvoorziening kunnen voorzien. Het teveel aan productie kan op de lokale markt aangeboden worden. Initiatief vanuit de burger.

Financiën

Veiligheid en leefbaarheid