Burgerrechten en -vrijheden

Burgerrechten en -vrijheden

Wij vinden dat de burgerrechten en -vrijheden moeten worden gerespecteerd. Burgerrechten bieden onder andere bescherming tegen de overheid en bedrijven. Ze zijn er voor iedereen, ongeacht je afkomst, geboorteplaats of verblijfsstatus, inkomen, geloof, gender of seksuele voorkeur.

Bestaand en nieuw gemeentelijk beleid moet worden getoetst aan het Universeel Verdrag van de Rechten van het Kind en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Burgerrechten zijn onder andere:

 • Het recht op privacy
 • Het recht onschuldig te zijn tot het tegendeel is bewezen
 • Het recht gehoord te worden, het recht op verweer
 • Het recht op vrije verplaatsing
 • Het recht op vrije toegang tot internet
 • Het recht op vrije communicatie
 • Het recht op vrijheid van meningsvorming en meningsuiting
 • Het recht op onderwijs tot op het hoogste onderwijsniveau
 • Het recht op gelijkwaardige behandeling, het gelijkheidsbeginsel
 • Het recht op persoonlijke integriteit en zelfbeschikking
 • Het recht om je eigen identiteit vorm te geven, zoals LHBTI, zonder inmenging van anderen

Privacy

Zorgvuldig omgaan met gegevens van de burger moet routine worden. Nu de gemeente ook zorgtaken toegewezen heeft gekregen, wordt deze noodzaak alleen maar groter. Niet onnodig gegevens vragen en zorgvuldig omgaan met (medische) gegevens worden steeds belangrijker in dit digitale tijdperk.

Het recht op privacy is bepalend voor je gevoel van vrijheid. Daarom vinden wij dit recht onschendbaar. Oldambtsters moeten zich vrij kunnen bewegen en controle hebben over hun eigen informatie zonder dat overheden daar (oneigenlijk) toegang toe hebben.

Onze belangrijkste punten:

 • Geen medische dossiers opvragen bij aanvragen voor jeugdzorg/pgb. Hierop geldt een medisch beroepsgeheim. De gemeente is geen arts en kan niet oordelen over medische dossiers.
 • Geen onnodig cameratoezicht, waar dan ook in de gemeente. Cameratoezicht moet altijd getoetst en aan beperkingen gesteld zijn. Het is een afschrikmiddel dat zorgt voor schijnveiligheid. Camera’s pakken geen criminelen op.
 • Onnodig bewaren van vingerafdrukken vinden wij ongewenst.
 • Geen preventief fouilleren in onze gemeente.

Afhandelen klachten

Wanneer een burger een klacht indient, moet de gemeente deze fatsoenlijk afhandelen. De gemeente dient de klacht zorgvuldig af te handelen en de wettelijke termijnen te respecteren en moet ook fouten durven toegeven om vervolgens een goede oplossing te bieden. Hierbij staan de wensen en behoeften van de burger centraal.

Directe democratie