Veiligheid en leefbaarheid

Veiligheid en leefbaarheid

Oldambt moet wat ons betreft een veilige, schone en leefbare gemeente zijn. Ons streven is een gemeente waar mensen zich thuis voelen of graag te gast zijn. Niet alleen om te winkelen, maar bijvoorbeeld ook om te recreëren (zie sterke lokale economie).

We gaan straten vaker vegen en prullenbakken plaatsen op plaatsen waar het helpt om zwerfvuil tegen te gaan.

Veiligheid

Burgers moeten zich veilig voelen in Oldambt.

Goede en actuele voorlichting voor en ondersteuning van jongeren op scholen (denk hierbij aan drugsgebruik, cyberpesten, grooming, etc.).

Burgerbelangen Oldambt wil de strijd aangaan met ondermijning door georganiseerde criminaliteit. Meer politie op straat. Personele problemen bij de politie moeten niet het probleem van de burger worden. Meer buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) inzetten is niet de oplossing.

Verkeerssituaties moeten duidelijk zijn. Onduidelijkheid leidt tot verschil van inzicht en daardoor tot onveiligheid. Daar waar situaties onveilig zijn door onduidelijkheid of ongewenst gedrag willen we ze zo goedkoop en eenvoudig mogelijk veilig maken.

De aanrijtijden van ambulances zijn te lang in Oldambt. Er moet een plan komen dat er voor zorgt dat de hele gemeente goed bereikbaar is voor hulpdiensten en dat mensen in geval van nood binnen een acceptabele tijd bij een ziekenhuis kunnen zijn.

Duurzaamheid

  • Duurzame afvalverwerking (scheiden bij de bron of eindscheiding).
  • We steunen energiecoöperaties waarin bewoners zelf duurzame energie opwekken, opslaan en delen.
  • We steunen het gebruik van daken van particuliere en gemeentelijke panden voor het opwekken van duurzame energie. Daar waar mogelijk ondersteunen we ook het gebruik van zonnepanelen op terrein langs wegen, zoals bijv. de A7. Het weidse uitzicht van burgers belemmeren vinden we niet gewenst.
  • We zijn voor het stimuleren van duurzaam en aardbevingsbestendig bouwen.
  • Gasloos wonen wordt wat ons betreft de norm.

Rotte kiezen

Voor een goede leefbaarheid van Oldambt is het gewenst de “rotte kiezen” (Stikkerlaan Winschoten, Jans Pommerans Bad Nieuweschans, overlast van hondenpoep, etc.) te trekken. De rotte kiezen zien er niet uit en/of trekken ongedierte aan.

Mogelijke oplossingen zijn:

  • Krakers toestaan
  • Leegstandsboete voor bedrijfspanden, die hoger wordt naarmate de panden langer leeg staan.

(Be)leefbaar Oldambt

Oldambt is een prachtige gemeente. Weidse vergezichten moeten behouden blijven. Daarnaast hebben we gezonde zeelucht! Rust in de Oldambtster velden, ontspanning in Bad Nieuweschans en winkelen in Winschoten.

Om prettig te wonen, werken en recreëren in Oldambt wil Burgerbelangen dat deze steden, dorpen en natuur- en recreatiegebieden goed toegankelijk, goed verzorgd en schoon zijn. Een goede toegankelijkheid betekent ook duidelijk aangegeven routes in Oldambt.

Een mooi straatbeeld heeft een positief effect op de sfeer en leefbaarheid in een gebied. Wij vinden dat het Oldambt op veel plekken wel erg kaal is. We willen meer groen op de kale pleinen en sfeerloze dorpskernen.

Beleven van Oldambt kan door de kunst en cultuur te delen. Dit kan door het beter aangeven van kunst/cultuur routes, route naar de Dollard en natuurroutes. Ook het vertellen van de geschiedenis van Oldambt in het landschap via borden of apps vergroten de beleving van Oldambt. Ruimte voor daghoreca op diverse locaties hoort daar bij.

Burger centraal

Sterke lokale economie